Small Minds


Our last laugh
Your short fuse
Your better days ahead are behind you
Behind you

Narrow eyes
You can't lose
The fight of your life is in front of you
In front of you

Sometimes some things aren't exactly
what they seem
Some things sometimes have very
different meanings

Ask yourself if you'll survive
Will you breakdown or will you shineCaptcha
Liedje 98 Mute Small Minds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Small Mindsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 98 Mute Small Minds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Small Minds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.