Crack


We've had enough of you
And your do as we say not as we do
Where the hell do you get off
Thinking your better than us
Who are you to make the rules
The same rules you always abuse
Your someone we'll never trust
We'll respect you when you respect us

We will thrive while were alive
Nobody's going to bring us down
We'll bend but never break
You can't take us
You cant make us quit
Never falter Never Fail
We've got the will to fight
The future is ours to take
You can't break us
You can't make us

Cracks in this armor hard to find
Search all you want but your wasting your time
No weak link No Achilles heel
Just a burn we'll make you feel
Formed from ire and angst
A deep resentment coming of age
Don't look now but here it comes
The revolution has now begun

There is nothing you can say or do
We'll anticipate your every move
You can do or you can die just stay out of the way
If you must try to fuck with us than you know this now
We will make you payCaptcha
Liedje 98 Mute Crack is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 98 Mute Crack downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crack in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.