Songtekst van A Burial At The Sea: Like A Blessing

Like A Blessing


The sun is now clear
And I know whos waiting for me when I point my sails home
After these lifeless years
When sink or swim was the only option
Haunted by sharks in the dark
You might think I'm buried
Buried beneath the depths
Swallowed by the ocean tides
Rest on the edge of the world
I hope you've stood your ground
And wait for me cross the horizon
With winds of hope in my sails
Like a blessing
No hope, no glory
Just a seaward home
No hope, no gloryCaptcha
Widget
Liedje A Burial At The Sea Like A Blessing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Like A Blessingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Burial At The Sea Like A Blessing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Like A Blessing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.