Little bird


Just like a little bird
Inside a little cage
Trying to find the strength
To learn to turn the page

Just like a mermaid
I am trapped under the sea
Trying to understand
What life wants me to be

Heroes and villains
And old lovers walk by
They tip their hats but
They never answer why

Why does it always seem
To bring me back to this
Searching for home
In someone else's gentle kiss
Searching for home in places
Home just don't exist

Heroes and villains
And old lovers walk by
They tip their hats but
They never answer why

So just like the mermaid
I will swim up to the light
Just like that little bird
It's time for me to flyCaptcha
Liedje A Girl Called Eddy Little bird is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little birdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Little bird downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little bird in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.