Songtekst van A Girl Called Eddy: Somebody hurt you

Somebody hurt you


Boy
Somebody hurt you
Boy
I wish I knew who
Could look
Into your sad eyes
And make
Such a sweet thing cry

You're lonely like only the broken can know
Aching for love but afraid to show
See how I miss you

Boy
Someone might hurt you
But it would never be me
I'd wrap you inside me
Be free or just hide for awhile

'Cause I'm lonely like only the broken can know
Aching for love but afraid to show
Lonely like only the broken can be
Breaking my own heart to make you see
See how I miss you

Please don't run away from the things that are real
And don't be afraid of whatever you feel
I'm feeling it too
I'm feeling it too

Boy
If you go looking
For things like in younger days
There won't be an answer
Only love can change your ways

Your lovely like only the broken can know
Aching for love but afraid to show
Lonely like only the broken can be
Breaking your own heart to make me see

See how I miss you
Boy, somebody hurt you
Boy, somebody hurt you
Boy, somebody hurt you
Boy, somebody hurt you
Boy, somebody hurt you
Boy, somebody hurt you
BoyCaptcha
Liedje A Girl Called Eddy Somebody hurt you is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody hurt youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Girl Called Eddy Somebody hurt you downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody hurt you in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.