The Vibes


It's been in [] of mind
Who wave at []
How could I ever let it come
Ever let it come to this
Never hold onto a []
Swimming on in life
Guess it's like I've been told
Everything goes round
How deep that I know
When the right wind to go
But I'm not so sure anymore
This is my religion
This is my belief
What I think I can forgive you
If I knew you really want to go
How can I let go [repeat 4]
You can turn me around
Until the day I go off
I won't have it come to that
No matter what they do to me
Every move is []
Every move seem so []
Finally come around the bend
Never certain about
How deep that I know
What's the right way to go
But I'm not so sure anymore
'Cause This is my religion
This is my belief
What I think I can forgive you
If I know you really want to go
How can I let go [repeat 12]Captcha
Liedje A Shrine The Vibes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Vibesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Shrine The Vibes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Vibes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.