Crazy For Leaving You


Crazy
The crazy things I heard you say I'm mad about you all the same
I never really saw the crime Yet went ahead and served my time
I never met someone like you before But sometimes that is not enough
Cuz I can't help just feeling

I must be crazy for leaving you Must be crazy for feeling blue
But my heart lately has been untrue I must be crazy, crazy for leaving you
I will regret this chosen mind I never wanna see you cry
I care about u endlessly u deserve a deeper love than me
I don't know if I'll make it on my own But I tried so hard to let it go
And I can't hide this feeling

And I know that I will miss you like a fool But there's something in my life
And I can't hide this feeling I must be crazy for leaving you
Must be crazy for feeling blue But my heart lately has been untrue
I must be crazy, crazy, crazy for leaving youCaptcha
Liedje A1 Crazy For Leaving You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy For Leaving Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A1 Crazy For Leaving You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy For Leaving You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.