Inject The Venom


No mercy for the bad if they want it
No mercy for the bad if they plead
No mercy for the bad if they need it
No mercy from me
Tell no truth an' tell no lies
Cross your heart and hope to die
Never give what you can't take back
Scratch like a cat
If you inject your venom
It'll be your last attack

No mercy for the bad if they want it
No mercy for the bad if they plead
No mercy for the bad if they need it
Venom

Got no heart, no feel no pain
Take your soul and leave a stain
Come choose your victim
Take him by surprise
Go in hard and get him
Right between the eyes and
Inject the venom
Inject the venom, c'mon
Inject the venom
Inject it all
Stick it in
Stick it

Inject the venom
Inject the venom

Inject the venom
Get it all
Inject the venom
Inject the venom
Inject it all

Inject the venomCaptcha
Liedje AC/DC Inject The Venom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inject The Venommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AC/DC Inject The Venom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inject The Venom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.