Songtekst van Across Five Aprils: Bite The Bullet

Bite The Bullet


I'm lifted by your words
They mean so much
It's been so long since I've smiled
You bring me new life
Is this a dream?
If so I don't want to ever wake
Let me sleep forever
Embrace this moment, it's too good to last for long
Although I wish it could
Don't leave me now, it's too hard, to stand without youCaptcha
Liedje Across Five Aprils Bite The Bullet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bite The Bulletmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Across Five Aprils Bite The Bullet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bite The Bullet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.