Last Train To London


It was 9-29, 9-29 back street big city
The sun was going' down,there was music all around
It felt so right

It was one of those nights,one of those nights when
you feel the world stop turnin',you were standing
There,there was music in the airI should have been
Away,but I knew I'd have to stay

CHORUS:
Last train to London,just headin' out,
Last train to London,just leavin' town
But I really want tonight to last forever
I really wanna be with you
Let the music play on down the line tonight

It was one of those nights,one of those nights when
You feel the fire is burnin',everybody was there,
Everybody to share,it felt so right

There you were on your own,lookin' like you were
The only one around,I had to be with you,
Nothin' else that I could do,
I should have been away,but I knew I'd have to say

CHORUS

Underneath a starry sky,time was still but hours
Must really have rushed by,I didn't realize
But love was in your eyes I really should have
Gone,but love went on and on

CHORUSCaptcha
Liedje Air Supply Last Train To London is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Train To Londonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Air Supply Last Train To London downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Train To London in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.