Songtekst van Marty Stuart: Last Train Done Gone Down

Last Train Done Gone Down


Written by Peter Rowan

Oh that last train done left town
That train done left town
I heard the whistle moanin' low
But that last train done gone down
Whoohooo
My sweet baby's on that train
My sweet baby's on that train
I wonder if I will see her again
But that last train done gone down
Whoohooo

I'm sorry for what I've done
I'm sorry for what I've done
Goodbye, goodbye my baby cry
'Cause that last train gone down
Whoohoo

Oh that last train's done gone done
That last train done gone down
To late, too late, my baby cry
But that last train done gone down
WhoohooCaptcha
Liedje Marty Stuart Last Train Done Gone Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Last Train Done Gone Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marty Stuart Last Train Done Gone Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Last Train Done Gone Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.