We Are All Alone


We are all alone
that's the way it seems to be
Love is in my sight
and I can see it if you can
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all alone,
say you will

The lights have all gone home
and are safely tucked away
There's nothing to come between us
but the words we've got to say
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all alone

And now we are both here,
are we really within reach
Of the things we need to do
c'est a ou, c'est la vie
Where do we come from,
I've been wating for so long
We are all alone

And now we can both
spend all the time that's come our way
I'm not going to let you go
for another single day
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all aloneCaptcha
Liedje Air Supply We Are All Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Are All Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Air Supply We Are All Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Are All Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.