We Are All Alone


We are all alone
that's the way it seems to be
Love is in my sight
and I can see it if you can
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all alone,
say you will

The lights have all gone home
and are safely tucked away
There's nothing to come between us
but the words we've got to say
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all alone

And now we are both here,
are we really within reach
Of the things we need to do
c'est a ou, c'est la vie
Where do we come from,
I've been wating for so long
We are all alone

And now we can both
spend all the time that's come our way
I'm not going to let you go
for another single day
Where do we come from,
I've been waiting for so long
We are all aloneCaptcha
Piosenkę Air Supply We Are All Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Are All Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Are All Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Air Supply We Are All Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.