No Ordinary Romance


So glad you thought about it
Sometimes we need to talk about it
If there's a need please shout it
I want there to be no doubt that

This ain't
No ordinary romance
And no emotional distress

By your side I could
withstand any pressure
Oh, it is so hypnotic
I used to only dream about it
Now I don't have to doubt it
Unquestionably sure
Strong and secure that

This ain't
No ordinary romance
And no emotional distress

Never believed it could happen to me
Two people living their lives as one
'cause

This ain't
No ordinary romance
And no emotional distress

I've got you and you've got me
And I know it's plain to see that

This ain't
No ordinary romance
And no emotional distressCaptcha
Liedje Al Jarreau No Ordinary Romance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Ordinary Romancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Jarreau No Ordinary Romance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Ordinary Romance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.