No Ordinary Man


written by Lonnie Williams, Frank Dycus, Tracy Byrd
Eight seconds ain't very long to live
But tonight he barely made five
He gave all that he had to give
But the big bull won tonight
He climbs into that old pickup
Black coffee in his hand
Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
CHORUS:
Well he rides just to keep his spirit alive
Makin' money for his wife and kids
He tried other kinds of work
But nothing ever seemed to fit
Oh he loves the smell of a Brahma bull
The feel of leather in his hand
Well Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
He's got a gold buckle on his mind
And he don't ride to lose
Tomorrow night he'll nod and yell outside
And they'll turn his future loose
No matter how bad he hurts
He'll tip his hat to the fans
Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
REPEAT CHORUS
He's an extra ordinary manCaptcha
Liedje Tracy Byrd No Ordinary Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Ordinary Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tracy Byrd No Ordinary Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Ordinary Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.