Never Give Up


There's a voice that I can't see
Sometimes in dreams
It calls to me-e-e
I hear a voice but no one's there
It says be strong
You best beware

It's up to you-ooooo
You got to choose
Are you on
Somewhere down deep comes somethin' strong
I feel these words carry me along

It's up to you-ooooooooo
You got to choose
Are you gonna win or are you gonna lose

You go to never give up
No never give ingonna win or are you gonna lose

You got to never give up
No never give in
And when you fall down, you got to get back up again
You know you've got to be a fighter
If you're ever gonna win
HEY
You got to never give up
No never give in

When something's tryin' to pull me down
I'm feelin' weak
I can't go
And when you fall down, you got to get back up again
You know you got to be a fighter
If you're ever gonna win
HEY
You got to never give up
No never give in

You got to never give up
No never give in
And when you fall down, you got to get back up again
You know you got to be a fighter
If you're ever gonna win
HEY
You got to never give up
No never give inCaptcha
Liedje Alexz Johnson Never Give Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Give Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexz Johnson Never Give Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Give Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.