You Were Right


What's on your mind?
Could've been careful
And kept defenses high and life in line
You shouldn't have let go
And offered up your soul

I think it's time to say
You're my life
You're my whole world, you're my life
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right

What's on my mind?
I never think wishful
And no one really tries so why should I
Sacrifice my freedom
Don't fence in my kingdom
Till I spent time without you
And missed that perfect peace when you're beside
It's my own breakthrough
To let somebody inside

I think it's time to say
You're my life
You're my whole world, you're my life
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right
I think it's time to say
We'll be fine
We'll be fine, just give it time
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right

You were rightCaptcha
Liedje AllRise You Were Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Were Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AllRise You Were Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Were Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.