You Were Right


What's on your mind?
Could've been careful
And kept defenses high and life in line
You shouldn't have let go
And offered up your soul

I think it's time to say
You're my life
You're my whole world, you're my life
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right

What's on my mind?
I never think wishful
And no one really tries so why should I
Sacrifice my freedom
Don't fence in my kingdom
Till I spent time without you
And missed that perfect peace when you're beside
It's my own breakthrough
To let somebody inside

I think it's time to say
You're my life
You're my whole world, you're my life
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right
I think it's time to say
We'll be fine
We'll be fine, just give it time
I'm only blown away
You were right
You were right, love
You were right

You were rightCaptcha
Piosenkę AllRise You Were Right przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Were Right, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Were Right. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AllRise You Were Right w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.