Proud Mary


Left a good job in the city (c'mon y'all)
Workin' for the man every night and day
And I never lost one minute of sleep
And I was worried about the way things might have been

Big wheel keep on turnin'
Proud Mary keep on burnin'
And we're rolling, rolling yeah
Rolling on a river

Well I cleaned a lot of plates in Memphis, yeah
Pumped a lot of tanks in New Orleans
But I never saw the good side of the city
Till I hitched a ride on the river boat Queen

Big wheel keep on turning
Proud Mary keep on burning
And we're rolling, rolling, yeah
Rolling on a river (c'mon y'all)

Rolling, yeah, rolling, yeah
Rolling on a river
River doo doo doo
Doo doo doo doo
Doo doo doo

Hey, alright, hey hey hey hey heyCaptcha
Liedje American Idol Proud Mary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Proud Marymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Idol Proud Mary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Proud Mary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.