Proud Mary


Left a good job in the city,
Workin' for The Man ev'ry night and day,
bet I never lost one minute of sleepin',
Worryin' 'bout the way things might have been

CHORUS:
Big wheel keep on turnin',
Proud Mary keep on burnin',
Rollin', rollin', rollin' on the river

Cleaned a lot of plates in Memphis,
Pumped a lot of 'pane down in New Orleans,
But I never saw the good side of the city,
'Til I hitched a ride on a river boat queen

CHORUS
Rollin', rollin', rollin' on the river

If you come down to the river,
Bet you gonna find some people who live
You don't have to worry 'cause you have no money,
People on the river are happy to give

CHORUS
Rollin', rollin', rollin' on the river
Rollin', rollin', rollin' on the river
Rollin', rollin', rollin' on the riverCaptcha
Liedje C.c.r. Proud Mary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Proud Marymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Proud Mary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Proud Mary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.