Out Of My Mind


Hey you, it's me again,
I tried to call yesterday,
And the words I had to say to you,
Somehow they all slipped away

Please talk to me,
Whatever is wrong,
You know I'd help you out

How will I know,
If you won't say,
What this silence is about?

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do
Is to talk this through
And I'm going out of my mind
Over you

Hey you, you haven't called,
I guess you're still busy
Guess I think more of you,
Than you do of me,
And that's not how I want it to be

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do (least you could do)
Is to talk this through (talk this through)
And I'm going out of my mind
Over you

Yeah,
Hey you, it's me again
Oooo-ooooh (it's me again)

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do (the least you could do)
Is to talk this through (is to talk this through)
And I'm going out of my mind
Over youCaptcha
Liedje Amy Studt Out Of My Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of My Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amy Studt Out Of My Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of My Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.