Out Of My Mind


Hey you, it's me again,
I tried to call yesterday,
And the words I had to say to you,
Somehow they all slipped away

Please talk to me,
Whatever is wrong,
You know I'd help you out

How will I know,
If you won't say,
What this silence is about?

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do
Is to talk this through
And I'm going out of my mind
Over you

Hey you, you haven't called,
I guess you're still busy
Guess I think more of you,
Than you do of me,
And that's not how I want it to be

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do (least you could do)
Is to talk this through (talk this through)
And I'm going out of my mind
Over you

Yeah,
Hey you, it's me again
Oooo-ooooh (it's me again)

'Cos I'm going out of my mind
And I don't think it's fair
Just when things seem to be fine
You changed and didn't care
'Cos the least you could do (the least you could do)
Is to talk this through (is to talk this through)
And I'm going out of my mind
Over youCaptcha
Piosenkę Amy Studt Out Of My Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Of My Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Of My Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amy Studt Out Of My Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.