Signs Of Life


[based on "Signs of Life" by Robert Atworth]

Eyes on the noose- signs of abuse
Cries for help- noone comes
Look to the skies- see only lies
Abandoned soul growing num

I suffer::
Therefore I am

Try to hold back the flood
Nailed to a cross in the crack
At the base of the dam
How do I know I'm in love?

There's always been only one
Set of footprints in the sand
How do I know I'm alive?
How do I know I'm alone?

Generations of blood on the walls
Nothin' changes but the price
Still they ban all they can
This ain't nothin' nice

Demonic urge- storm waters surge
Buzz getting louder- trail of powder

I suffer::
Therefore I amCaptcha
Liedje Anasarca Signs Of Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Signs Of Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anasarca Signs Of Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Signs Of Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.