Songtekst van ANNIE HASLAM: Have Yourself A Merry Little Christmas

Have Yourself A Merry Little Christmas


Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light,
From now on our troubles
Will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas
Make the yuletide gay,
From now on our troubles
Will be far away

Here we are as in olden days,
Happy golden days of yore,
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

Through the years
We all will be together
If the fates allow
Hang a shining star
Upon the highest bough
And have yourself
A merry little Christmas nowCaptcha
Liedje ANNIE HASLAM Have Yourself A Merry Little Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have Yourself A Merry Little Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ANNIE HASLAM Have Yourself A Merry Little Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have Yourself A Merry Little Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.