Songtekst van Three Little Women: Have Yourself A Merry Little Christmas

Have Yourself A Merry Little Christmas


[Verse 1:]

Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on our troubles will be out of sight

[Verse 2:]

Have yourself a merry little Christmas
Make the Yuletide gay
From now on out troubles will be miles away
Here we are as olden days
Happy golden days are yours
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

[Verse 3:]
Through the years we'll all be together
If the fates allow
Hang a shining star above he highest bow
And have yourself a merry little Christmas nowCaptcha
Liedje Three Little Women Have Yourself A Merry Little Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have Yourself A Merry Little Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Three Little Women Have Yourself A Merry Little Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have Yourself A Merry Little Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.