Michel


Hey Michel how's life are you ok
I wonder if you ever think of me
It's been 9years since that kiss
I can help but reminisce
Hey Michel do you remember

We walked the street to tha beat
Hand in hand you and me
Smiling faces so in love
Hoping that they all could see
That we belonged together you and me against the world
But we found out the hard way cause it wasn't meant to bz

Now it's you and her I see

You were my first and worst love
And so it only could go wrongBut ain't that just the way you learn
Hey Michel I just wanted to let you know
That someone else has stolen my heart
And now another girl has caught your eye
That doesn't mean I don't think of you
I am just hoping that she'll treat you right

Do you remember
How we walked the street to the beat
Hand in hand you and me
Smiling faces so in love
Hoping that they all could see
That we belonhed together you and me against the world
But we found out the hard way cause it wasn't meant to be

Now it is you and her I see

It was just a silly dream

Hey Michel do you rememberCaptcha
Liedje Anouk Michel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Michelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anouk Michel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Michel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.