Songtekst van Antique: Moro Mou (English Version)

Moro Mou (English Version)


I've been searching for another since the day you broke my heart
why do things just have to fall appart? can't you see i'm going crazy
trying to escape the past, I must believe that love was meant to last

Moro mou, my baby
this feeling drives me crazy
believe me, moro mou
You're all I need

I've been longing for your love and i've been creaving for your touch
it's your love I want, I need so much
Can't you see i'm going crazy? Can't you see i've lost control
Don't you hear i'm calling for your love?

Moro mou, my baby
this feeling drives me crazy
believe me, moro mou
You're all I need

Moro mou, my baby
this feeling drives me crazy
so tell me you feel me I need your love

Can't you see i'm going crazy
trying to escape the past, I must believe that love was meant to last

Moro mou, my baby
this feeling drives me crazy
believe me, moro mou
You're all I need

Moro mou, my baby
this feeling drives me crazy
so tell me you feel me I need your love!!!!!!Captcha
Liedje Antique Moro Mou (English Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moro Mou (English Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Antique Moro Mou (English Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moro Mou (English Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.