Songtekst van April Wine: Just Between You And Me

Just Between You And Me


(Myles Goodwyn)

Published by Northern Goody Two Tunes, Ltd/CAPAC - ASCAP

Time and time again I see
A love that seemed strong, was not meant to be
Broken hearts don't always mend
Left too unsure to try love again

Just between you and me
Baby I know our love will be
Just between you and me
Always I know our love will be
Just between you and me

Lovers often seem to say
Hearts can be blind to love gone astray
Always it's the same old song
Someone's been hurt by a love that's gone wrong

Just between you and me
Baby I know our love will be
Just between you and me
Always I know our love will be
Just between you,
Just between you and me

Words are sometimes hard to find
The silence can be so unkind
You always help me find my way
The love that we share grows stronger each day

Just between you and me
Baby I know our love will be
Just between you and me
Always I know our love will be
Seulement entre toi et moi
Means that our love will always be
Just between you and me
Baby I know our love will be
Just between you,
Just between you and meCaptcha
Liedje April Wine Just Between You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just Between You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje April Wine Just Between You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just Between You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.