Songtekst van Wanda Jackson: Just Between You And Me

Just Between You And Me


(Just between you and me)
So I feel so blue sometime I want to die and so I've got a broken heart so what
They say that time will heal all wounds in mice and men
And I know someday I'll forget and love again
But just between you and me I've got my doubts about it
Just between you and me you're too much to fotget
So I've lost the only one I ever loved and so I've never felt so low so what
I'll just tell myself each time I wanna cry
That someday time will dry the teardrops from my eyes
But just between you and me I'm not so sure about it
Cause just between you and me you're too much to fotget you're too much to fotgetCaptcha
Liedje Wanda Jackson Just Between You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just Between You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanda Jackson Just Between You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just Between You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.