Songtekst van Aretha Franklin: Today I Sing The Blues

Today I Sing The Blues


Without a word of warnin' blues
walked in this mornin'
and circled 'round my lonely room

i didn't know why i had that sad
'n lonely feelin' until my baby called
and said we were through, hooo

for yesterday this time
i sang a lovesong but today
i'm singing the blues

Hmmmm

strikes me kinda funny how love can be this way
we were lovin' 'til last night honey, yeah
i'm alone again today

and it strikes me kinda funny
how fate can be unfair
that i come right on the losin' end
in every, every love affair!

yes it must be, it must be meant for me
that i should be the one,
be the one to always lose, hooo

for yesterday!
yesterday this time i'd sing a love song whoaoohhh!
yeah, but right now - im singin the blues!
who-o-oh ye-he-heah! -- today i sing the bluesCaptcha
Liedje Aretha Franklin Today I Sing The Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Today I Sing The Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aretha Franklin Today I Sing The Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Today I Sing The Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.