Songtekst van Arthur Conley: Aunt Dora's Love Soul Shack

Aunt Dora's Love Soul Shack


Hardwood floors is a-breaking
The mini dresses really shaking
Good soul music playing loud
Havng fun with the party crowd
Hey, man, I'm down at the shack
(Down at Aunt Dora's)
Aunt Dora's love soul shack (soul shack)
Yakkity yak, that soul shack
(Down at Aunt Dora's)
Betcha that I'm going back (going back)
Through these toes
There ain't nothing but soul
I wanna stay right here
And let the good times roll (oh, yeah)
It might be one, man
It might be three
But time don't mean that much to me
Cause I'm down at the shack
(Down at Aunt Dora's)
Aunt Dora's love soul shack (soul shack)
Yakkity yak, the soul shack
(Down at Aunt Dora's)
Betcha that I'm going back (going back)

Everybody is swinging
Doing the funky?
Doing what the Africans would
Let me tell you that they're
Down at the shack
Aunt Dora's love soul shack
Yakkity yak, the soul shack
And I betcha that I'm going back
(Oh, yeah)
Aunt Dora's got on her
High button shoes
And wearing a mini
Dancing wild to the young folks sound
Having fun aplenty
Hey, y'all
I'm down at the shack
Aunt Dora's love soul shack
Yakkity yak, the soul shack
And I betcha that I'm going back
I got to tell you that
I'm down at the shack
Aunt Dora's love soul shack
Yakkity yak, the soul shack
Good God, I betcha
That I'm going backCaptcha
Liedje Arthur Conley Aunt Dora's Love Soul Shack is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aunt Dora's Love Soul Shackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arthur Conley Aunt Dora's Love Soul Shack downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aunt Dora's Love Soul Shack in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.