Touch My Body


Can you , can you ,

can you , can you , can you

Touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

What i gotta do to get a little closer to you (to you)
i been watching you i really want to get to know you (know you)
im kinda felling your vibe as i look in your eyes
and your watching my thighs moving left to right
so whatcha wanna do (wanna do)
you come to me and i'll come to you (ohh)

Can you touch my body make me feel like i never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

If I could be alone with you this is what I would do (I would do)
I would grab you by the hand and begin to show you ( show you ) (yeah)
how to make it real hot never want it to stop
take it up to the top make my body rock
so whatcha gonna do (gonna do)
you come to me and I'll come to you (oh , oh , oh)

Can you touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like i never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

Now can you rocket up (rocket up)
don't stop just move your waist line from side to side
now as you push it up (push it up)
and do the body right (do the body right , do the body right)
now can you rocket up (rocket up)
don't stop just move your waist line from side to side
now as you push it up (push it up)
and do the body right (do the body right , do the body right)

Can you touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

Can you , can you , can you , can youCaptcha
Liedje Ashanti Touch My Body is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Touch My Bodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ashanti Touch My Body downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Touch My Body in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.