Touch My Body


Can you , can you ,

can you , can you , can you

Touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

What i gotta do to get a little closer to you (to you)
i been watching you i really want to get to know you (know you)
im kinda felling your vibe as i look in your eyes
and your watching my thighs moving left to right
so whatcha wanna do (wanna do)
you come to me and i'll come to you (ohh)

Can you touch my body make me feel like i never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

If I could be alone with you this is what I would do (I would do)
I would grab you by the hand and begin to show you ( show you ) (yeah)
how to make it real hot never want it to stop
take it up to the top make my body rock
so whatcha gonna do (gonna do)
you come to me and I'll come to you (oh , oh , oh)

Can you touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like i never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

Now can you rocket up (rocket up)
don't stop just move your waist line from side to side
now as you push it up (push it up)
and do the body right (do the body right , do the body right)
now can you rocket up (rocket up)
don't stop just move your waist line from side to side
now as you push it up (push it up)
and do the body right (do the body right , do the body right)

Can you touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight
can touch my body make me feel like I never felt
deliver it make me shiver up from head to toe
move my waist line side to side
come on push up on me im feeling hot tonight

Can you , can you , can you , can youCaptcha
Piosenkę Ashanti Touch My Body przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Touch My Body, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Touch My Body. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ashanti Touch My Body w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.