Making Her Right


A good girl's not supposed to lie
A good girl's not supposed to put the finger up at the red light
And a bad girl's supposed to make you cry
A bad girl's supposed to leave you stranded with your pride
She's all or nobody's pain
She'll take you and leave you just the same

Look what I've done, look what I've said
Sometimes I'm good, sometimes I'm bad
But give it a rest, she'll never stay less
To have a good time
Cause if she can't laugh then she'd rather die
And if she can't love, she'd rather lie
It's taken so long but all of this wrong
Is making her right

A good girl's not supposed to hate
A good girl's not supposed to just give it up on the first date
And a bad girl's supposed to run away
A bad girl's supposed to know the rules she loves to break

She's no one and everyone the same
You know one, she probably holds your name

Look what I've done, look what I've said
Sometimes I'm good, sometimes I'm bad
But give it a rest, she'll never stay less
To have a good time
Cause if she can't laugh then she'd rather die
And if she can't love, she'd rather lie
It's taken so long but all of this wrong
Is making her right
Making her right (Making her right), making her right
Making her right (Making her right)

Look what I've done, look what I've said
Sometimes I'm good and sometimes I'm bad
But give it a rest, she'll never stay less
To have a good time
Cause if she can't laugh then she'd rather die
And if she can't love, she'd rather lie
It's taken so long but all of this wrong
Is making her right

Look what I've done, look what I've said
Sometimes I'm good, sometimes I'm bad
But give it a rest, she'll never stay less
To have a good time
And if she can't laugh then she'd rather die
And if she can't love, she'd rather lie
It's taken so long but all of this wrong
Is making her right
Making her right
Making her right, yeah

If she can't laugh, she'd rather die
And if she can't love, she'd rather lie
But all of this wrong
Is making her right

She's a good girlCaptcha
Liedje Aslyn Making Her Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Making Her Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Making Her Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Making Her Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.