Songtekst van Ass Ponys: (Baby) I Love You (Baby)

(Baby) I Love You (Baby)


they removed the 81 per cent
what about the 19 they didn't get

she comes to give me something for the pain
slaps my arm to help her find a vein
i love you, i love you

as my habit forms the morphine drips
lean on over here and read my lips

the shot that burns before it numbs it all
preceded by the smell of alcohol
i love you, i love you

as my habit forms the morphine drips
lean on over here and read my lips
i love you, i love youCaptcha
Liedje Ass Ponys (Baby) I Love You (Baby) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Baby) I Love You (Baby)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ass Ponys (Baby) I Love You (Baby) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Baby) I Love You (Baby) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.