The Way You Love Me


If I could grant you one wish
I wish you could see the way you kiss
Oooh I love watching you baby
When you're driving me crazy

Ooh I love the way you love the way you love me
(The way that you laugh and breathe and smile
When you touch me, drive me wild)
There's nowhere else I'd rather be
Ooh to feel the way I feel with your arms around me
(I melt and spin and fall again)
I only wish that you could see the way you love me (love me)
Whoa, oh oh, the way you love me

It's not right, it's not fair
What you're missing over there
Someday I'll find a way to show you
Just how lucky I am to know you

Ooh I love the way you love the way you love me
(The way that you laugh and breathe and smile
When you touch me, drive me wild)
There's nowhere else I'd rather be
Ooh to feel the way I feel with your arms around me
(I melt and spin and fall again)
I only wish that you could see the way you love me (love me)
Whoa, oh oh, the way you love me

You're the million reasons why
There's the love reflecting in my eyes

Ooh I love the way you love the way you love me
(The way that you laugh and breathe and smile
When you touch me, drive me wild)
There's nowhere else I'd rather be
Ooh to feel the way I feel with your arms around me
(I melt and spin and fall again)
I only wish that you could see the way you love me (love me)
Whoa, oh oh, the way you love me (love me)
Whoa, oh oh, the way you love me (love me)
Whoa, oh oh, the way you love me
Oh the way love me (Ooh I love the way you love me)
The way you love me (Ooh I love the way you love me)
(Ooh I love the way you love me)Captcha
Liedje Aunt Rita The Way You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Way You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aunt Rita The Way You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Way You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.