Songtekst van Brenton Wood: I Like The Way You Love Me

I Like The Way You Love Me


Ohohohohyeah
Don't know why
But I love, I do, yeah, yeah

"?Cause I like the way you love me
Oh, girl, oh, oh
Every time your kissin' me
Thrills me from my head to feet
And I tell myself that deep down inside
There will be no one else for me

"?Cause I like the way you love me
Love me, love me
Oh, girl, oh, oh

And I like the way you thrill me, oh, girl, mmm, hmm
Well, you thrill me to my soul
And I like, I like it all so
And I tell myself that deep inside
I could never let you go

"?Cause I like the way you love me
Love me, thrill me, chill me, love me, oh, baby
Oh, girl, oh, oh

And I like the way you love me, oh, girl, oh, oh
I love, your my love
You are mineCaptcha
Liedje Brenton Wood I Like The Way You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Like The Way You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brenton Wood I Like The Way You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Like The Way You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.