Simple Melody


Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
You know there's somethin' that's come over me
You know you got somethin' that set me free
You know there's somethin' that is on my mind
All the time, all the time
Bridge:
Life is just a party
Ya know ya in the right
You're the life of the party
It's alright, it's alright
Sparkles on your body
You know you're in the right
You're the life of the party
It's you night, it's your night
Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
You know there's somethin' between me and you
Tell me your wish and I could grant it to you
Give me a reason any case I swear
Name a place anywhere, I'll take you there
Bridge:
Life is just a party
Ya know ya in the right
You're the life of the party
It's alright, it's alright
Sparkles on your body
You know you're in the right
You're the life of the party
It's you night, it's your night

Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honeyCaptcha
Liedje B Jon Simple Melody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Simple Melodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Jon Simple Melody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Simple Melody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.