Simple Melody


Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
You know there's somethin' that's come over me
You know you got somethin' that set me free
You know there's somethin' that is on my mind
All the time, all the time
Bridge:
Life is just a party
Ya know ya in the right
You're the life of the party
It's alright, it's alright
Sparkles on your body
You know you're in the right
You're the life of the party
It's you night, it's your night
Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
You know there's somethin' between me and you
Tell me your wish and I could grant it to you
Give me a reason any case I swear
Name a place anywhere, I'll take you there
Bridge:
Life is just a party
Ya know ya in the right
You're the life of the party
It's alright, it's alright
Sparkles on your body
You know you're in the right
You're the life of the party
It's you night, it's your night

Chorus:
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honey
Simple melody baby,
Come and swing your love to me, baby
Simple melody lady,
Come and swing your love to me, honeyCaptcha
Piosenkę B Jon Simple Melody przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Simple Melody, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Simple Melody. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B Jon Simple Melody w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.