Frank Mills


I met a boy called Frank Mills,
On September 12th right here,
In front of Waverley, but unfortunately,
I lost his address
He was last seen with his friend,
A drummer, he resembles George Harrison of the Beatles,
But he wears his hair tied in a small bow at the back
I love him but it embarrasses me,
To walk down the street with him
He lives in Brooklyn somewhere,
And wears a white crash helmet
He has gold chains on his leather jacket,
And on the back are written the names,
"Mary" and "Mom" and "Hell's Angels"
I would gratefully appreciate it,
If you see him, tell him,
I'm in the park with my girlfriend
And please,
Tell him Angela and I don't want the 2 dollars back,
Just himCaptcha
Liedje Barbra Streisand Frank Mills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frank Millsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barbra Streisand Frank Mills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frank Mills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.