Frank Mills


I met a boy called Frank Mills,
On September 12th right here,
In front of Waverley, but unfortunately,
I lost his address
He was last seen with his friend,
A drummer, he resembles George Harrison of the Beatles,
But he wears his hair tied in a small bow at the back
I love him but it embarrasses me,
To walk down the street with him
He lives in Brooklyn somewhere,
And wears a white crash helmet
He has gold chains on his leather jacket,
And on the back are written the names,
"Mary" and "Mom" and "Hell's Angels"
I would gratefully appreciate it,
If you see him, tell him,
I'm in the park with my girlfriend
And please,
Tell him Angela and I don't want the 2 dollars back,
Just himCaptcha
Piosenkę Barbra Streisand Frank Mills przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Frank Mills, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Frank Mills. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbra Streisand Frank Mills w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.