Songtekst van Barry Manilow: Weekend In New England

Weekend In New England


Last night, I said goodbye
Now--it seems year
I'm back in the city
Where nothing is clear
But thoughts of me --holding you
Bringing us near
And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when
Will I hold you again
Time, in New England
Took me away
To long rocky beaches
--and you, by the bay
We started a story Whose ende must now wait
And, tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when
Will I hold you again
I feel the change comin'
--I feel the wind blow
I feel brave and daring!
I feel my blood flow
With you
I can bring out
All the love, that I have
--With you there's a heaven
So earth ain't so bad
And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when
Will I hold you againCaptcha
Liedje Barry Manilow Weekend In New England is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weekend In New Englandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barry Manilow Weekend In New England downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weekend In New England in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.