Songtekst van John Barrowman: Weekend In New England

Weekend In New England


Last night I waved goodbye, now it seems years
I'm back in the city where nothing is clear
But thoughts of me hold in you, bringing us near, and tell me
When will our eyes meet, when can I touch you?
When will this strong yearnin' end?
And when will I hold you again?
Time in New England took me away
To long rocky beaches and you by the bay
We started a story whose end must now wait, and tell me
When will our eyes meet, when can I touch you?
When will this strong yearnin' end?
And when will I hold you again?
I feel the change comin', I feel the wind blow
I feel brave and ready, I feel like love flow
With you I could bring out all the love that I had
With you there's a heaven, so Earth ain't so bad, and tell me
When will our eyes meet, when can I touch you?
When will this strong yearnin' end?
And when will I hold you again, again?







Captcha
Liedje John Barrowman Weekend In New England is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weekend In New Englandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Barrowman Weekend In New England downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weekend In New England in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.