It's That Girl Again


She's back
It's that girl again
Saying - all is good and well
But why is she looking so pleased
After all that has happened
And yet she has the time of her life
Forcing us to smile
To be kind and glad
To welcome bad weather
We know better
How life really is
She's demanding too much

It's that girl again
Preaching how to love
What's more
She suffers fools gladly,
God knows why,
And annoying us all
But has the time of her life
Never scared (it's so unrealistic)
To live (it's too idealistic)
This is so (quite impossible) naive

Forcing us - it's that girl again
To smile - it's that girl again
To be kind - it's that girl again
And glad
To welcome bad weather
We know better
How life really is
She's demanding too much
She welcomes bad weather
Who knows better
How life really is
She has the time of her lifeCaptcha
Liedje Basia It's That Girl Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's That Girl Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Basia It's That Girl Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's That Girl Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.