It's That Girl Again


She's back
It's that girl again
Saying - all is good and well
But why is she looking so pleased
After all that has happened
And yet she has the time of her life
Forcing us to smile
To be kind and glad
To welcome bad weather
We know better
How life really is
She's demanding too much

It's that girl again
Preaching how to love
What's more
She suffers fools gladly,
God knows why,
And annoying us all
But has the time of her life
Never scared (it's so unrealistic)
To live (it's too idealistic)
This is so (quite impossible) naive

Forcing us - it's that girl again
To smile - it's that girl again
To be kind - it's that girl again
And glad
To welcome bad weather
We know better
How life really is
She's demanding too much
She welcomes bad weather
Who knows better
How life really is
She has the time of her lifeCaptcha
Piosenkę Basia It's That Girl Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's That Girl Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's That Girl Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Basia It's That Girl Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.