Going Home


I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm gonna take her in my arms
I'm gonna hold her all night long
I'm going home to see my baby, I'm going home

So now, hurry up Mister Man
Load just as fast as you can
The plane is already late
I'm gonna get home as soon as I can
I wanted to take a bus
But they said the road was bad
I started to take a train but a freight was all they had

I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm gonna take her in my arms
I'm gonna hold her all night long
I'm going home to see my baby, I'm going home

If there is something wrong
Want to you please let me know
Because my baby needs me
And I really really must go
How bad I wanna see my woman
I guess you'll never know
I would start tryin' to walk
But walkin' is too slow

I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm going home to see my baby, I'm going home
I'm gonna take her in my arms
I'm gonna hold her all night long
I'm going home to see my baby, I'm going homeCaptcha
Liedje B.B. King Going Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Going Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Going Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Going Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.