Songtekst van Bernard Butler: What Happened To Me

What Happened To Me


Hoping I don't make somebody cry
Hoping not to live too many lies
I gave her what I could but she didn't notice what happened to me

Hoping I remember what I wanna say
Hoping that religion doesn't get in my way
I gave her everything but she didn't notice what happened to me

She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time to comfort me

She took me to the station where she cried
She told me that my instincts were run dry
I told her everything was gonna be alright if she comforted me

She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time to comfort me, yeah, yeah, yeah

She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time
She'll have to wait a long time to comfort me

So, I sing this to myself now she's not around
I sing it when and wherever I may be bound
It makes me feel so good just to hear the sound that comforts meCaptcha
Liedje Bernard Butler What Happened To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Happened To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bernard Butler What Happened To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Happened To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.