Read My Lips


Your eyes pierced through my lips, yeah
All I bleed are smiles
All I bleed are smiles

Sitting in the corner with a razor and a smile
All the others slowly bleed to death
They all watched while he shed blood in style
Their words went from
Forget me not to I forgot
But he fell too soon
Now his existence remains in the hearts of the cold
Now you'll never recur
You'll never recur

Read my lips a thousand times
Count the quarter's nickels dimes
Does this tragedy make sense?
Or was the good missing from bye

Should this be a lesson learned?
How chests are boards and words are darts
Or is it ever a concern
To shatter those with glasslike heartsCaptcha
Liedje Best Interest Read My Lips is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Read My Lipsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Best Interest Read My Lips downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Read My Lips in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.