Get Your Roll On


Ooooohhhhh, what, what, what
Ooooohhhhh, yeah

Verse 1 (Manny Fresh)
Ifuckthesehoes
Af-terour shows
Big dicks we slang
Freak bitch do ya thang (do yo thang)
Benz"vettes"hummersjets
Ro-LexMo-settes
Televisionhead rest
Twenty inchesnothin less
Every-day iced out
Nigga playlights out
Mperiod freshhammer
Yo wife is mybaby mama
Goddamn mother-fucker
She's uhgood dick sucker
Whatthefuck
Hold oneverybody (Scribbles)
Get yo' roll on

(Chorus)4x

Everybody get yo roll on
Everybody get cha motherfuckin roll on
What

Verse 2 (Baby)
Beatricebitch please
Youknowwho Ibe
Nothin elsenone other
Thenumber onestunner
NiggaI pimp hoes
Fucktossflip hoes
Show thembitches nolove
Ridin 2g lacs ondubs
Ouncesquartershalvesbricks
Nigga i done sold all that shit
soon asmy tour stop
Bought five Bentley Zorasprops
TV's mustbuttons must
CMBplatinum plus
What thefuckhold on
(Scribbles)
Everybody get yo' motherfuckin roll on

(Chorus)

Verse 3 (Manny and Baby together)
Ilikeloud pipes
Bigrimsmo ice
V-twelvesor better
Noit'sstrictly leather
PlaystationDVD's
Don't worry about yo bitch
She comin wit' me
Leavin stickers on the Bentley
To show the price
Arm out the windows
Just to floss my ice
Freshwait hold up
Thats that bitchwe fucked
Niggawhat yo bank bout
Dog i've beenlost count
Pop that Krisspop that moe
Slam that bitchpunch that hoe
What the fuckhold on
Everybody get yo motherfuckin roll on

(Chorus)Captcha
Liedje Big Tymers Get Your Roll On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Your Roll Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Tymers Get Your Roll On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Your Roll On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.