Lean On Me


Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow
But if we are wise, we know that there's always tomorrow
Lean on me, when you're not strong and I'll be your friend
I'll help you carry on, for it won't be long 'til I'm gonna need somebody
to lean on

Please swallow your pride, if have things you need to borrow
For no one can fill those needs that you won't let show

You just call on me brother when you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'll understand
We all need somebody to lean on

Lean on me when you't not strong, and I'll be your friend
I'll help you carry on, for it won't be long 'til I'm gonna' need
somebody to lean on

You just call on me brother if you need a friend
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'll understand
We all need somebody to lean on

If there is a load you have to bear that you can't carry
I'm right up the road, I'll share your load if you just call me

Call me ( if you need a friend)
Call me
(REPEAT AND FADE)Captcha
Liedje Bill Withers Lean On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lean On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Withers Lean On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lean On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.